Агентство MAX-Media
РА MAX-Media > портфолио

Буклет

«EX-Investment»
Буклет
Клиент: «EX-Investment»
Дизайнер: Самочетова Е.
Арт-директор: Островский И.В.